Colofon

De Stichting Historisch Lint Hoogezand - Sappemeer heeft haar uiterste best gedaan alle rechthebbenden van de foto’s te achterhalen.

Mocht u desondanks foto’s tegenkomen, waarvan u rechthebbende bent en u heeft geen toestemming gegeven voor de publicatie van een foto ervan, neemt u dan contact op via info@historischlinths.nl.