HISTORISCH LINT

Ontstaan aan weerszijden van oude Winschoterdiep

Het Historisch Lint Hoogezand-Sappemeer is een langgerekt gebied (lint) dat zich aan weerszijden van het oude Winschoterdiep heeft ontwikkeld. Dit oude Winschoterdiep is in de jaren 60 gedempt. Het gebied is zo’n 5 kilometer lang en strekt zich van oudsher uit van de Werfkade en de Sluiskade in Martenshoek (westen) tot aan de Vosholen (oosten) in Sappemeer-Oost. In de hedendaagse stedelijke inrichting loopt het lint in Martenshoek door tot aan de Gorechtlaan.

Belangrijk centrumgebied

Het historische centrum van Hoogezand-Sappemeer heeft een centrale ligging binnen het huidige stedelijke gebied, herbergt een grote diversiteit aan functies en heeft een gevarieerde sociale structuur. De relatie met de omliggende gebieden is sterk:

  • fysiek - door de ruimtelijke infrastructuur met zijwegen, dwarsdiepen en andere aangrenzende elementen
  • sociaal - door het gevarieerde voorzieningenniveau
  • economisch - door de grote variëteit aan bedrijfsmatige activiteiten

Het historische centrum is altijd een belangrijk centrumgebied gebleven. Iedereen uit de omgeving komt hier wel eens. De grote diversiteit in het gebied biedt veel kansen om synergie te vinden.