Kernfuncties en aandachtsgebieden

De stichting vervult ten aanzien van het Historisch Lint een drietal kernfuncties met daaraan gekoppelde aandachtsgebieden: Bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van de beeldkwaliteit, infrastructuur en gebruiksfuncties (gebiedsontwikkeling) Versterken van de leefbaarheid, uitstraling, veiligheid, duurzaamheid en van cultuur (gebiedsbeheer) Bevorderen van bewonersparticipatie en onderlinge betrokkenheid (sociale samenhang)

Gebiedsontwikkeling


De stichting wil meesturen bij beleidsprocessen en alle andere ontwikkelingen die van belang zijn voor de ruimtelijke inrichting en de versterking van het functionele gebruik van het gebied (zoals gebiedsbeleid en Omgevingsvisie). Dit richt zich vooral op de beeldkwaliteit van het Historische Lint. Het gaat hierbij om een verwijzing naar het ontstaan van Hoogezand-Sappemeer en de wijze waarop dit nog steeds zichtbaar is of gemaakt kan worden. In samenhang daarmee gaat het om het optimaal implementeren van nieuwe mogelijkheden wat betreft functioneel gebruik en infrastructuur, met oog voor de eisen van nu en in de toekomst.

Gebiedsbeheer

De nadruk ligt bij gebiedsbeheer op leefbaarheid (sociale structuur, woonplezier en voorzieningen), economie (werken en bedrijvigheid), veiligheid, duurzaamheid en recreatie, toerisme, cultuur en educatie.

Sociale samenhang

Een waardengerichte ruimtelijke ontwikkeling en geoptimaliseerd gebiedsbeheer gaan hand in hand met de versterking van de sociale structuur. Hierbij gaat het om:

  • het bevorderen van gemeenschappelijke bindingen
  • het versterken van de sociale interactie en participatie
  • het vergroten van de onderlinge betrokkenheid, zowel binnen het gebied zelf maar ook mĂ©t de omliggende gebieden.

De drie aandachtsgebieden (gebiedsbeheer, gebiedsontwikkeling en sociale samenhang) vereisen een integrale benadering en afweging. Dit dient ook in plannen en beleid voor het gebied tot uiting te komen. Waar synergie tussen de verschillende aandachtsgebieden mogelijk is, valt veel meerwaarde voor het Historisch Lint te halen.