Missie en Visie

Missie

Het ontwikkelen en versterken van het historisch lint Hoogezand-Sappemeer, waarbij gestreefd wordt naar de grootst mogelijke toegevoegde waarde voor het gebied.

Visie

Het creëren van een fysieke inrichting van het historisch lint Hoogezand-Sappemeer die leidt tot een hoogwaardige, aantrekkelijke, gezonde, duurzame en dynamische leefomgeving waar in goede gemeenschap en welbevinden wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd.